libutf

UTF-8 library
git clone git://git.suckless.org/libutf
Log | Files | Refs | README | LICENSE

utftest.c (2549B)


   1 /* See LICENSE file for copyright and license details. */
   2 #include <stdarg.h>
   3 #include <stdio.h>
   4 #include <stdlib.h>
   5 #include <string.h>
   6 #include "utf.h"
   7 
   8 #define ARGBEGIN \
   9 	{ \
   10 		Rune _argr; \
   11 		\
   12 		if(!argv0) \
   13 			argv0 = argv[0]; \
   14 		for(argc--, argv++; *argv && (*argv)[0] == '-' && (*argv)[1] != '\0'; argc--, argv++) { \
   15 			if((*argv)[1] == '-' && (*argv)[2] == '\0') { /* -- signifies end of flags */ \
   16 				argc--; argv++; \
   17 				break; \
   18 			} \
   19 			(*argv)++; \
   20 			while(**argv != '\0' && (*argv += chartorune(&_argr, *argv))) \
   21 				switch(_argr)
   22 
   23 #define ARGEND \
   24 		} \
   25 	}
   26 
   27 #define ARGC() _argr
   28 
   29 static void eprintf(const char *, ...);
   30 static void usage(void);
   31 
   32 static const char *argv0;
   33 
   34 int
   35 main(int argc, char *argv[])
   36 {
   37 	int aflag = 0, dflag = 0, lflag = 0, sflag = 0, tflag = 0, uflag = 0, vflag = 0;
   38 	char buf[BUFSIZ], rbuf[UTFmax];
   39 	int len, len2;
   40 	size_t i, j, n;
   41 	Rune r;
   42 
   43 	ARGBEGIN {
   44 	case 'a': aflag = 1; break;
   45 	case 'd': dflag = 1; break;
   46 	case 'l': lflag = 1; break;
   47 	case 's': sflag = 1; break;
   48 	case 't': tflag = 1; break;
   49 	case 'u': uflag = 1; break;
   50 	case 'v': vflag = 1; break;
   51 	default:
   52 		r = ARGC();
   53 		rbuf[runetochar(rbuf, &r)] = '\0';
   54 		eprintf("unknown flag -%s\n", rbuf);
   55 		usage();
   56 	} ARGEND;
   57 
   58 	if(argc != 0)
   59 		usage();
   60 
   61 	for(i = 0; (n = fread(&buf[i], 1, sizeof buf - i, stdin)); i = n-i) {
   62 		for(n += i, i = 0; (len = charntorune(&r, &buf[i], n-i)); i += len) {
   63 			if(r == Runeerror) {
   64 				fprintf(stderr, "%s: error converting char to rune:", argv0);
   65 				for(j = i; j < i+len; j++)
   66 					fprintf(stderr, " %02X", (unsigned char)buf[j]);
   67 				fputc('\n', stderr);
   68 			}
   69 			if(((aflag && isalpharune(r)) || (dflag && isdigitrune(r))
   70 			 || (lflag && islowerrune(r)) || (sflag && isspacerune(r))
   71 			 || (tflag && istitlerune(r)) || (uflag && isupperrune(r))
   72 			 || (!aflag && !dflag && !lflag && !sflag && !tflag && !uflag)) == vflag)
   73 				continue;
   74 
   75 			if((len2 = runetochar(rbuf, &r))) {
   76 				if(!fwrite(rbuf, len2, 1, stdout))
   77 					eprintf("write error:");
   78 			}
   79 			else
   80 				fprintf(stderr, "%s: error converting rune to char: U+%02X\n", argv0, r);
   81 		}
   82 		if(i < n)
   83 			memcpy(buf, &buf[i], n-i);
   84 	}
   85 	if(ferror(stdin))
   86 		eprintf("read error:");
   87 
   88 	return EXIT_SUCCESS;
   89 }
   90 
   91 void
   92 eprintf(const char *fmt, ...)
   93 {
   94 	va_list ap;
   95 
   96 	fprintf(stderr, "%s: ", argv0);
   97 
   98 	va_start(ap, fmt);
   99 	vfprintf(stderr, fmt, ap);
  100 	va_end(ap);
  101 
  102 	if(fmt[0] && fmt[strlen(fmt)-1] == ':') {
  103 		fputc(' ', stderr);
  104 		perror(NULL);
  105 	}
  106 	exit(EXIT_FAILURE);
  107 }
  108 
  109 void
  110 usage(void)
  111 {
  112 	fprintf(stderr, "usage: %s [-adlstuv]\n", argv0);
  113 	exit(EXIT_FAILURE);
  114 }